מדיניות האיכות – ידע קול מערכות הגברה ותאורה
 • הנהלת החברה רואה בהשגת איכות מוצריה, והשרות שהיא מספקת ללקוחותיה יעד אסטרטגי וכלי עיקרי להשגת מטרותיה. לשם השגת המטרות והאפקטיביות תהיה ההנהלה מעורבת בניהול מערכת האיכות של החברה.
 • החברה פועלת לשיפור מתמיד של תהליכי העבודה ונהליה כדי לעמוד בדרישות תקן  2015: 9001 ISO שאומצו על ידה כבסיס לבניית מערכת האיכות המתקדמת.
 • יישום מדיניות זו מתבצע על ידי מערכת הבטחת איכות הכוללת רצף של פעילויות ותהליכים שמטרתם לשמור על איכות המוצר והשירות.
 • החברה פועלת לבניית מוניטין, כחברה מובילה ובעלת רמה מקצועית וטכנולוגית בתחומי פיתוח מוצריה ומתן שירותי הדרכה, ייעוץ ותמיכה.
 • החברה פועלת לעמידה בלוחות זמנים שהובטחו ללקוח , ייעול תהליכי פיתוח והשגת אמינות מוצריה תוך הענות לדרישות ולציפיות הלקוח.
 • החברה פועלת להדריך ולהכשיר את עובדיה, תוך מימוש תוכניות הדרכה בכל הרמות על מנת להטמיע התנהגות המתחייבת מנהלי האיכות.
 • החברה דואגת ליצירת תשתית אנושית מתקדמת ומקצועית שתאפשר תחרות יעילה ומועילה של החברה תוך עידוד חשיבה יצירתית של עובדיה.
 • עובדי החברה קשובים לדרישות ופניות לקוחות על מנת לשפר את השרות הניתן ואת מוצריה או המתוחזקים על ידה.
 • החברה פועלת ליצירת יחסי עבודה עם הלקוח שיאפשרו התאמת מוצרים המתאימים ביותר לצרכיו, לאמצעים וכ"א שברשותו, תוך שיתוף פעולה מלא ופורה.
 • החברה מטפלת טיפול מהיר ונאות בפניות הלקוחות ותדאג לקבלת משוב על מנת לזהות נקודות בעייתיות ולבצע פעילויות מתקנות נדרשות.
 • הנהלת החברה תזהה את הסיכונים העסקיים, הטכנולוגיים והשירותים בתחומי פעילותה ותפעיל תכנית לניטור ומניעה של סיכונים אלו באופן שיבטיח את דרישות וציפיות הלקוחות.
 • הנהלת החברה רואה בספקים וקבלני משנה חלק בלתי נפרד ממערכת האיכות שלה ולכן ממשקי פעילות ותהליכי עבודה נדרשים בין הצדדים מוגדרים ומסוכמים.
 • הנהלת החברה מפתחת לפתח כלים מתאימים לאיסוף נתונים ואיתור חריגות על מנת לבצע פעילויות מתקנות ומונעות.
 • מערכת האיכות תפעיל תהליכים על פי יעדים מוגדרים שיהוו כלי יעיל למדידת שיפור האיכות/ והאפקטיביות.

 

                                                                                                     ________________________

                                                                                         שושי גייסט ורפי בן שמחון – מנכ"לים משותפים